Masterclass ‘Afweer en coaching’

 

Mensen hebben veel mechanismen waarmee ze zichzelf beschermen tegen moeilijke of pijnlijke belevingen. Ze zijn creatief in het verzinnen van manieren om niet te weten wat ze niet willen weten, wat ze niet onder ogen willen zien. In de psychoanalyse wordt dat ‘afweer’ genoemd.

Wat weren mensen af? Het gaat om onacceptabele gevoelens, gedachten, fantasieën, maar ook om onwelkome aspecten van de realiteit. Deze afgeweerde aspecten roepen vaak angst en verwarring op, dat is de reden dat ze worden afgeweerd. Meestal is afweer onbewust, iedereeen heeft blinde vlekken, die overigens vaak makkelijker door anderen te herkennen zijn.

Afweer is in principe gezond en noodzakelijk, maar het kan ook de realiteit en relaties verstoren. Bijvoorbeeld als de afweer een eenzijdige vorm aanneemt, of te ‘primitief’ is.

Uiteraard komen we afweer overal tegen en zo ook in de coachingsrelatie of andere professionele relaties. Het is handig om afweer te leren herkennen en ook te bepalen wat er mee kan of juist niet kan. Hoe ziet afweer er uit? Hoe ontwikkelt afweer zich van jongs af aan? Hoe kan ik er in een begeleidingsrelatie mee omgaan?

Deze Masterclass richt zich op het verkrijgen van inzicht in wat afweer is, de ontwikkelingskant van afweer, de indeling in primitieve, neurotische en rijpe afweermechanismen. Inzicht en oefenen in hanteren van disfunctionele afweer op een steunende, of openleggende manier.