Masterclass ‘Overdracht en tegenoverdracht in de professionele relatie’

 

Vanuit het psychoanalytisch perspectief worden menselijke relaties gekenmerkt door een mengeling van realistische- en wat we ‘overdrachtsaspecten’ noemen. Waar de realistische aspecten meer over het hier en nu gaan, gaat de overdracht over relationele patronen die mensen, meer of minder bewust, meenemen uit ervaringen in het verleden en die herhaald worden in het heden. Deze overdrachtsaspecten beïnvloeden relaties, soms negatief, omdat ze de realiteit vervormen.

Als coach en ook als bijvoorbeeld manager of HR-professional heb je altijd te maken met overdracht en tegenoverdracht (de eigen reacties van de professional op de cliënt). Ze vormen een belangrijke informatiebron om de ander te helpen zich deze patronen bewust te worden. Daartoe is het nuttig om de verschillende manifestaties van overdracht en tegenoverdracht te herkennen en te bepalen hoe je deze kunt hanteren en gebruiken.