Masterclass ‘Psychoanalytische theorieën en hun relevantie voor de professional’

 

De Psychoanalyse is een van de psychologische theorieën die kijken naar menselijk gedrag, emoties en motieven. Andere theoretische referentiekaders zijn bijvoorbeeld de cognitieve gedragstheorieën, systeemtheorieën, sociale theorieën, neurologische theorieën.

Freud was de grondlegger van de psychoanalytische theorie, en zijn ideeën zijn nog steeds invloedrijk en voor een groot deel doorgedrongen in de algemene psychologie en psychologische behandelingen. De psychoanalyse is echter niet één theorie, maar omvat inmiddels 6 hoofdstromingen van theorieën. De psychoanalytische theorieën leggen in feite de nadruk op verschillende menselijke behoeften. De gemeenschappelijke vraag is hoe de menselijke persoonlijkheid zich ontwikkelt in relatie tot anderen.

De basisprincipes van de psychoanalyse betreffen onder meer:

  • Veel van onze belevingen zijn onbewust
  • Dit wil zeggen ‘dynamisch onbewust’: wij hebben veel mechanismen (afweer) om onszelf ‘voor de gek te houden’ en niet te weten wat we niet willen weten
  • Mensen herhalen relationele patronen (overdracht) die gevormd zijn op grond van vroege ervaringen
  • Een sterk ontwikkelingsperspectief: de persoonlijkheid wordt gevormd door een interactie van biologisch aanleg en relationele ervaringen
  • In behandelingen staat de relatie centraal

Psychoanalytische theorie kan interessant zijn voor professionals die met mensen werken. Het biedt inzicht in de ontwikkeling van de persoonlijkheid en concepten om menselijke beweegredenen en functioneren te begrijpen.

De masterclass geeft inzicht in de 6 hoofdtheorieen van de psychoanalyse: Drift-conflicttheorie, Egopsychologie, Objectrelatietheorie, Zelfpsychologie, Attachmenttheorie, Mentalisatietheorie. Tevens wordt besproken hoe deze theorieën relevant kunnen zijn voor de professionele coach of (HR-) manager.