Masterclass ‘Werken met verschillende persoonlijkheidstypes’

 

Mensen hebben allemaal hun eigen karakter, of persoonlijkheid. Als coach of bijvoorbeeld HR-professional merk je dat je met elk individu een ander contact hebt en je interventies daarop aanpast teneinde de ander te helpen met zijn ontwikkeling. Sommige persoonlijkheden liggen ons beter dan andere, sommige mensen roepen positieve tegenoverdracht op, sommige negatieve. Er zijn veel verschillende manieren om naar persoonlijkheid (en persoonlijkheidspathologie) te kijken en een indeling daarin te maken. Voor het werken met mensen is het relevant om kennis te hebben van verschillende persoonlijkheidstypes en hoe de interactie constructief vorm te geven. Er is sprake van persoonlijkheidspathologie als mensen last hebben van langdurige disfunctionele patronen in hun leven die hun functioneren in onder meer relaties, zelfbeeld, werk en maatschappij sterk hinderen.

In deze Masterclass wordt de indeling van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) gebruikt als basis voor verschillende persoonlijkheidstypes. Er wordt uitleg gegeven over het continuüm van persoonlijkheidspathologie. Hoewel de indeling in de DSM vooral beschrijvend is, wordt vanuit psychoanalytisch perspectief stil gestaan bij de innerlijke dynamiek van een bepaalde persoonlijkheid. Tevens is er aandacht voor de verschillende overdracht en tegenoverdrachts-manifestaties en hoe deze te hanteren.