Individuele coaching

Coaching voor uiteenlopende doelgroepen; onder meer executives, managers, teamleiders, maar ook professionals en young potentials in profit- en non-profit organisaties.

Lees meer

Biografisch Onderzoek

Inzicht in het verleden om de toekomst helder te kunnen zien.

Lees meer

Professionalisering

Supervisie, intervisie en masterclasses vanuit psychoanalytisch en systemisch perspectief.

Lees meer

Individuele coaching

Doelgroep

Executives, managers, directeuren, teamleiders, maar ook professionals en young potentials in profit- en non-profit organisaties. Kenmerkend voor allen is de nieuwsgierigheid naar zichzelf en de motivatie om te reflecteren op eigen functioneren.

Coachingsvragen
Executives & managers

Leiders ervaren een niet aflatende druk om te presteren en de weg te wijzen. Er wordt veel op ze geprojecteerd: woede, angst, afgunst of bewondering.  Het functioneren in de complexe dynamiek van de hoogste niveaus van de organisatie is ‘topsport’ en gaat vaak gepaard met eenzaamheid. Vragen kunnen zijn: hoe verdraag ik deze druk, hoe blijf ik zorgen voor verbinding, hoe blijf ik authentiek en ook effectief, hoe blijf ik mezelf voeden?

Professionals

Professionals voelen regelmatig spanning tussen hun rol als expert en de context waarin ze moeten functioneren en verantwoordeling moeten afleggen. Rivaliteit tussen professionals en conflicten met management zijn kenmerkend. Vragen kunnen zijn: hoe ga ik om met de rivaliteit?, hoe ga ik om met de professionele druk?, hoe ga ik om met mijn baas?

Young potentials

Er zijn hoge verwachtingen van jong talent; om snel te groeien en verantwoordelijkheden te nemen. Young potentials hebben alle kansen, willen veel, maar hebben ook vragen over bijvoorbeeld professionele identiteit, waar wil ik naar toe, hoe combineer ik werk en privé, hoe vind ik mijn weg in de organisatie?, wat wil ik nou echt?

Problemen

Soms zijn er concrete problemen, zoals ‘ik heb blokkades in mezelf om een volgende stap te maken’, ‘ik raak altijd in conflicten met collega’s’, ‘hoe zorg ik dat ik gehoord wordt door mijn mede directieleden’, ‘hoe kan ik meer contact maken met mijn medewerkers’, ‘ik ben bang te falen en niet goed genoeg te zijn’.

Privé-leven

Niet altijd ligt de aanleiding in problemen op het werk, het kan ook zijn dat er moeilijkheden zijn in privé-leven, waarover iemand eens met een derde wil praten.

Werkwijze

Een coachingstraject start met een intakefase waarin onderzocht wordt wat de coachingsvraag is en een uitgebreid Biografisch Interview wordt afgenomen.

De duur van het coachingstraject na de intake is ongeveer tussen de 5 a 10 zittingen van anderhalf uur. In eerste instantie misschien eens in de 2 of 3 weken, daarna meestal in een lagere frequentie zodat er tijd is om het besprokene te laten bezinken. Het meeste ‘werk’ vindt namelijk tussen de zittingen plaats. Soms zijn meer zittingen gewenst.

Coaching vindt plaats vanuit psychoanalytisch en systemisch perspectief en in de gesprekken werken we aan het verdiepen van inzicht in de (relationele) patronen, de achtergronden daarvan en van daaruit aan de mogelijkheden om bepaalde dingen anders aan te pakken of een volgende stap in de ontwikkeling te zetten. Vergroten van autonomie, zelfkennis, acceptatie van de realiteit, versterken van zelfvertrouwen en identiteit en verbeteren van relaties en functioneren zijn vaak belangrijke thema’s in de gesprekken.

Op elk gewenst moment kunnen we bespreken hoe de zittingen gaan en of er bijsturing nodig is. Constante feedback geeft het proces mede vorm. In ieder geval evalueren we het traject na 5 zittingen en uiteraard aan het eind als we afsluiten.

Mocht er iets niet naar de zin verlopen, dan is het zaak dat zo snel mogelijk te laten weten. We kunnen dan samen bekijken of en wat er kan worden veranderd of aangepast. Het is ook mogelijk om via de NOBCO een klacht in te dienen, zie www.nobco.nl

Biografisch Onderzoek

Biografisch Onderzoek

De ervaringen in ons gezin van herkomst bepalen voor een belangrijk deel wie wij als persoon zijn geworden en geven mede vorm aan de relaties in het hier en nu. Inzicht in hoe deze ‘echo van het verleden in het heden’ doorklinkt is een voorwaarde om jezelf, maar ook de verschillende sociale settings waarin je functioneert beter te leren kennen, daar meer vrijheid in te ervaren en effectiever te functioneren.

Een Biografisch Onderzoek bestaat uit twee of drie zittingen waarin een aantal onderwerpen aan bod komt en je aansluitend een advies voor vervolg krijgt. De elementen uit het Biografisch Onderzoek zijn als volgt:

  • Allereerst besteden we uitgebreid aandacht aan de huidige problemen of uitdagingen waar je tegenaan loopt en de gewenste ontwikkelingen die je zou willen verwezenlijken. Het kunnen problemen zijn op het werk, maar ook in je privé-leven.
  • Daarna wordt in het Biografisch Interview nauwkeurig stilgestaan bij je levensgeschiedenis en hoe deze jou als persoon heeft gevormd.
  • In een laatste fase worden de huidige problemen en patronen verbonden aan de biografische ervaringen en krijg je een advies eventuele verdere begeleiding. Dat kan coaching of therapie zijn of bijvoorbeeld juist meer lichaamsgericht werk.

Professionalisering

Supervisie en intervisie voor professionals

Voor de professionele coach is supervisie en intervisie van blijvend belang voor de uitoefening van het coachingsvak. Reflectie met andere professionals helpt om effectiever te zijn, cliënten beter te begrijpen en om eigen blinde vlekken te zien.  Deze uitwisseling maakt het vak ook boeiend en leuk.

Maar ook voor andere professionals (bijvoorbeeld in HR of MD) en bij managementopleidingen of leiderschapsleergangen kan intervisie een belangrijk onderdeel zijn van de professionalisering.  Het geeft ruimte om met peers te reflecteren op de eigen ontwikkeling en het functioneren in de organisatie.

Saskia de Maat biedt supervisie en intervisie aan vanuit psychoanalytisch en systemisch perspectief. Dit kan in de volgende vormen:

  • Begeleiding van een bestaande intervisiegroep
  • Individuele supervisie/intervisie
  • Starten van een nieuwe intervisiegroep
Masterclasses & Workshops

Saskia de Maat geeft masterclasses en workshops over psychoanalytische thema’s als  ‘overdracht en tegenoverdracht’, ‘afweer’, ‘attachment’ en ‘psychoanalytische theorieën en hun relevantie voor de coach’.  Deze workshops zijn bestemd voor onder meer professionele coaches, leergangen voor coaches of voor (in company) leiderschapsprogamma’s. Meestal wordt een masterclass of workshop op maat gemaakt in overleg  met de opdrachtgever.

Data Masterclasses in 2019 bij RINO Amsterdam

3 maart 2020
Psychoanalytische theorieën en hun relevantie voor de professional

2 juni 2020
Overdracht en tegenoverdracht in de professionele relatie

1 september 2020
Afweer en coaching

1 december 2020
Werken met verschillende persoonlijkheidstypes

Inschrijven via RINO Amsterdam (klik hier)