Visie

Er zijn verschillende redenen waarom mensen voor coaching kiezen. Het kan gaan om de wens tot ontwikkeling, bijvoorbeeld van leiderschapskwaliteiten. De behoefte om te reflecteren op eigen functioneren en meer met jezelf in verbinding te staan.  Bewustere keuzes willen maken. Soms zijn er concrete problemen, zoals moeite met hiërarchie, conflicten met collega’s, terugkerende problemen in relaties, angst te falen en niet goed genoeg te zijn of herhaalde kritiek van anderen.

De basis van veel van deze vraagstukken ligt in, soms disfunctionele, relationele patronen: relaties met anderen, maar ook die met jezelf. Deze patronen zijn deels onbewust en irrationeel en ze zijn gefundeerd in je levensgeschiedenis, de biografie. Onze biografie bepaalt immers voor een belangrijk deel wie wij zijn geworden en hoe wij functioneren in ons huidige leven, zowel op het werk als thuis. Inzicht in deze patronen en de invloed van de eigen biografie, de ‘echo van het verleden in het heden’, helpt bij het oplossen van problemen en het veranderen van gedrag en mogelijkheden.

Het kan veel vrijheid opleveren om hierover met een coach te praten. Een coachingstraject biedt ruimte om eigen motieven beter te leren kennen, verbanden te leggen, blokkades op te heffen, effectiever te communiceren, relaties te verbeteren, autonomie te vergroten en bewustere keuzes te maken. Kortom: te leven in plaats van geleefd te worden.

Saskia de Maat werkt in haar coachingspraktijk vanuit  psychoanalytisch en systeemtheoretisch perspectief. Een Biografisch Interview hoort altijd bij de start van een traject. De nadruk van het coachingsproces ligt op het samen onderzoeken en herkennen van patronen, deze begrijpen in het licht van het verleden en het functioneren in het heden te verbeteren. In een veilige en niet-oordelende sfeer.